Kolegji Universi për vitin akademik 2016/2017 ka shpërblyer 1 student me bursë studentore, duke u bazuar në kriteret e përcaktuar të Kolegjit Universi.

  1. Programi Infermieri e përgjithshme, gjenerata 14/15
1. Blenda Fadil Luta 9.59 100%