Rektori i Kolegjit Universi, dr. Dugagjin Sokoli, anëtar i KAAAPRr-së

Rektori i Kolegjit Universi, dr. Dugagjin Sokoli, anëtar i KAAAPRr-së

Rektori i Kolegjit Universi, dr. Dugagjin Sokoli, anëtar i KAAAPRr-së

Të hënën, në lokalet e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, është mbajtur takimi i parë për themelimin e Këshillit për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe të Rritur (KAAPRr). KAAAPRr, do të ketë mandat trevjeçar.
KAAAPRr në përbërjen e tij i ka 15 anëtarë, ndër ta edhe rektori i Kolegjit Universi, dr. Dugajgin Sokoli, që njëherësh është kryetar i komisionit për arsim në kuadër të Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare. Vendimin për emërimin e rektorit Sokoli në përbërjen e KAAAPRr-së e ka marrë ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, dr. Arsim Bajrami.

Anëtarë tjerë të KAAAPRr-së janë:
Ramë Likaj, MASHT
Ryve Prokorogja, MASHT
Fatmir Haxholli, MPMS
Vjollca Dibra, MTI
Zejdush Tahiri, MSH
Vehbi Miftari, MKRS
Fikrije Zymberi, AAAPARr
Bleta Kadriu, AKK
Besim Mustafa, OEK
Suad Berisha, AKB
Alush Sejdiu, BSPK
Arian Zeka, OAK
Izet Shehu, KEK
Afrim Tejeci, SHZA