LAJMËRIM

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se kandidati Gazmend Asllani me 18/10/2017 në ora 12:00 mbron punimin e diplomës – Master  nga Basketboll me temë:

“Dallimi ndërmjet basketbollistëve të Mitrovices dhe Vushtrris në disa parametra antropometrike dhe disa teste motorike bazike,të moshës 12-13 vjeçar(pioner)”

para komisionit:

Dr.sc Abedin Bahtiri, kryetar

PhD Can Bujar Begu, mentor dhe

PhD Can Jeton Havolli, anëtar