LAJMËRIM

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se kandidati Ardian Hoti me 17/10/2017 në ora 12:00 mbron punimin e diplomës nga Futboll me temë:

“Vleresimi i forces eksplozive te grupmoshat e reja”

Para komisionit:

Dr.sc Abedin Bahtiri, kryetar

PhD Can Sami Sermaxhaj, mentor

dhe PhD Can Jeton Havolli, anëtar