L A J M Ë R I M

L A J M Ë R I M

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se kandidati Merita Sejdiu me 25/10/2017 në ora 13:00 mbron punimin e diplomës nga Aktiviteti Fizik për fëmijët me temë: “ Vlerësimi I pjesëmarrjes së nxënësve të nivelit fillor të Podujevës në aktivitete fizike”

 

Para komisionit:

Dr.Sc Avdi Pireva, kryetar

Dr.Sc Abedin Bahtiri, mentor dhe

PhD Can Jeton Havolli, anëtar