L A J M Ë R I M

L A J M Ë R I M

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se kandidati Valmir Hyseni me 23/04/2018 në ora 12:00 mbron punimin e diplomës nga Aktiviteti fizik për fëmijët me temë: “Vleresimi i nivelit te aktivitetit fizik te nxenesit e arsimit fillor ne disa fshatra te Podujeves”

para komisionit:

Dr.sc Avdi Pireva, kryetar
Dr.sc Abedin Bahtiri, mentor dhe
PhD Can Jeton Havolli, anëtar