L A J M Ë R I M

L A J M Ë R I M

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se kandidati Ejona Dumoshi-Gjikolli me 21/04/2018 në ora 12:30 mbron punimin e diplomës nga Kujdesi Infermieror I me temë: “Menaxhimi i lendimeve te syrit ne Kujdesin Infermieror”
para komisionit:
Dr.sc Kadir Hyseini, kryetar
Dr.sc Njazi Gashi, mentor dhe
MA Afërdita Berisha, anëtar