L A J M Ë R I M

L A J M Ë R I M

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se kandidati Elmedina Pllana me 21/04/2018 në ora 10:00 mbron punimin e diplomës nga Epidemiologjia e bakteriologjisë, Virologjisë dhe parazitologjisë me temë: “Ethet Hemorragjike dhe menaxhimi infermieror i të sëmurëve me EH”
para komisionit:
Dr.sc Kadir Hyseini, kryetar
Dr.sc Fadil Kryeziu, mentor dhe
MA Afërdita Berisha, anëtar