L A J M Ë R I M

L A J M Ë R I M

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se kandidati Fatmire Simnica me 23/01/2018 në ora 16:30 mbron punimin e diplomës nga Kujdesi Infermieror ndaj pacientëve kirurgjikal me Kirurgji me temë: “Kujdesi Infermieror tek pacientet me Kancer te Gjirit”
para komisionit:
Dr.sc Kadir Hyseini, kryetar
MA Afërdita Berisha, mentor dhe
PhD Can Elvana Podvorica, anëtar