L A J M Ë R I M

L A J M Ë R I M

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se kandidati Elvis Bicaj me 21/11/2017 në ora 12:00 mbron punimin e diplomës nga Futboll me temë” Detyrat e Gjyqtarit anësor në lojën e futbollit”

Para komisioni:

Dr.sc Abedin Bahtiri, kryetar

PhD Can Sami Sermaxhaj, mentor dhe

PhD Can Jeton Havolli, anëtar