L A J M Ë R I M  

L A J M Ë R I M  

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se kandidati  Etnik Bllaca me 13/11/2017 në ora 12:00 mbron punimin e diplomës nga Skijimi me temë: “ Krahasimi I skive klasike me skite e modelit Karving”

Para Komisionit:

PhD Can Jeton Havolli, kryetar

Dr.Sc Abedin Bahtiri, mentor dhe

Dr.Sc Enver Tahiraj, anëtar