L A J M Ë R I M

L A J M Ë R I M

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se kandidati Ajnishahe Bytyqi me 13/12/2017 në ora 14:30 mbron punimin e diplomës nga Psikiatria dhe Kujdesi Infermieror Psikiatrik me temë: “Roli I Kujdesit Infermieror tek pacientet me Depresion në QKUK-Kliniken e Psikiatrisë”

para komisionit:

Dr.sc Kadir Hyseini, kryetar

PhD Can Elvana Podvorica, mentor

dhe Mr.sc Afërdita Berisha, anëtar