L A J M Ë R I M

L A J M Ë R I M

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se kandidati Afërdita Abdullahu me 13/12/2017 në ora 16:00 mbron punimin e diplomës nga me temë: “Njohja e Komunitetit rreth smundjes se TBC-së në komunen e Podujeves”
Para komisionit:
Dr.sc Kadir Hyseini, kryetar
PhD Can Musa Oruqi, mentor dhe
MA Afërdita Berisha, anëtar