L A J M Ë R I M

L A J M Ë R I M

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se kandidati Adelina Rama me 11/12/2017 në ora 12:00 mbron punimin e diplomës nga Karate
me temë: “Analiza teknike e Kates “Heian Shodan”
Para komisionit:
Dr.sc Abedin Bahtiri, kryetar
Mr.sc Sherif Ilazi, mentor dhe
PhD Can Jeton Havolli, anëtar