Riakreditohen programet e studimit:

Bachelor: Infermieri e Përgjithshme, BSc (1 tetor 2015 – 30 shtator 2018)

                 Kulturë Fizike, Sport dhe Rekreacion, BSc (1 tetor 2015 – 30 shtator 2018)