BPrAL Universi hapësirë të veçante i ka kushtuar dhe vazhdon t’i kushtoj studentëve të diplomuar (alumni). Zyra për studentë si dhe zyra për orientim profesional mban kontakte të vazhdueshme me këta student. Ky bashkëpunim ka paraqitur një avantazh tek Kolegji duke ofruar informacione të azhuruara për sa i përket kërkesave të tregut dhe shfrytëzimit më të mirë të burimeve të Kolegjit.

Alumni i Kolegjit Universi është organizatë në të cilën të mblidhen të gjithë të diplomuarit në këtë kolegj. Qëllimi i këtij organizimi është mbajtja e kontakteve te lidhura gjatë studimeve në mes studentëve, si dhe mes studentëve dhe profesorëve.

Alumni i Kolegjit Universi organizon evente të ndryshme kulturore, arismore, kërkimore dhe sportive.