Shërbimi administrativ i Kolegjit Universi është në shërbim të të gjithë studentëve të këtij institucioni. Studentët në këtë shërbim informohen me të gjitha detajet e duhura, duke filluar nga regjistrimi e deri te diplomimi i tyre.

Nga shërbimi administrativ ofrohen këto shërbime: 

– Regjistrimi i vitit akademikdsc_0242

– Paraqitja e provimeve

– Rezultatet e provimeve – testeve

– Raportet e vijueshmërisë

– Deklarimin e lëndëve zgjedhore

– Nxjerrjen e dokumentacionit si: certifikata e notave, vërtetimi mbi statusin e studentit

– Paraqitja e diplomës etj.

Shërbimi aministrativ i Kolegjit Universi është i hapur nga hëna deri të shtunën (08:00-16:00)