APLIKO ONLINE

Niveli Bachelor

Kulturë Fizike,Sport dhe Rekracion Infermieri e Përgjithshme

E-UNIVERSI

E-Learning

Sistemi i menaxhimit online për studentët. Këndi i anëtarëve

Mirësevini në Kolegjin UNIVERSI

Kolegji Universi, është një institucion i arsimit të lartë i themeluar në vitin 2005 si Kolegji Eurosporti. Lindja e këtij Kolegji erdhi si nevojë e rritjes së interesimit të të rinjve për studimin e lëmit të sportit. Kjo pati edhe bazë të mirë në infrastrukturën moderne të ndërtuar enkas për këtë qëllim. Kur kësaj i shtohet edhe kuadri i dëshmuar dhe me përvojë shumëvjeçare akademike, fuqizohet edhe më shumë arsyeja e themelimit të këtij institucioni.